Pradinis
Alternatyvus ginčų sprendimas

Alternatyvus ginčų sprendimas

Alternatyvus ginčų sprendimas (AGS)

Kas yra AGS?

Tai būdas išspręsti ginčą nesikreipiant į teismą. Neutrali trečioji šalis – ginčų sprendimo įstaiga – padeda Jums ne teismo keliu rasti priimtiną sprendimą. Šios įstaigos yra įvairios: tarpininkai, arbitrai, ombudsmenai, taikintojai, valstybinės įstaigos ir kt. Kiekviena jų veikia skirtingai, tačiau padeda Jums ir komercinės veiklos subjektui rasti abiem pusėms priimtiną sprendimą. Tai paprasčiau, greičiau ir pigiau nei kreiptis į teismą.

AGS vartotojams

ES šalyse AGS vartojimo bylose tapo įmanomas dėka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo. Šios direktyvos tikslas užtikrinti vartotojams galimybę pasinaudoti AGS sprendžiant ginčą kilusį su verslininku įsisteigusiu bet kurioje ES valstybėje, nepriklausomai nuo vartotojo gyvenamosios vietos, nepriklausomai kokiu būdu sudaryta sutartis bei nepriklausomai nu ginčo objekto (išskyrus ginčams dėl sveikatos priežiūros paslaugų ar aukštojo mokslo). Kiekviena ES valstybė narė buvo įpareigota pateikti AGS įstaigų sąrašą, kurios turėtų kompetenciją nagrinėti vartotojų bei verslininkų  ginčus neteismine tvarka.

AGS Lietuvoje

Kilus ginčus dėl Lietuvoje įsisteigusių verslininkų, vartotojai gali kreiptis į šias institucijas:

 

 

AGS kitose ES valstybėse

Daugiau informacijos apie AGS įstaigas kitose valstybėse galite rasti čia.