Pradinis
Europos Sąjungos teisės aktai

Europos Sąjungos teisės aktai

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių

Vartotojų teisės perkant internetu bei ne prekybai skirtose patalpose

Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais

Tarybos direktyva 90/314/EEB dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų

PaTarybos direktyva 2008/122/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su kai kuriais pakaitinio naudojimosi, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo ir keitimosi sutarčių aspektaisvadinimas

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/6/EB dėl vartotojų apsaugos, žymint vartotojams siūlomų prekių kainas

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/27/EB dėl draudimų ginant vartotojų interesus

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų tam tikrų aspektų

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/65/EB dėl nuotolinės prekybos vartotojams skirtomis finansinėmis paslaugomis

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo taisykles ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju

Pagrindinės oro keleivių teisės

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos verslo įmonių komercinės praktikos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas Nr. 2004/2006 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 861/2007, nustatantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų

Traukinių keleivių teisės

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų keliais vykstančių keleivių teisių

Vandens transporto keleivių teisės

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių

Autobusų keleivių teisės

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių