Alternatyvus ginčų sprendimas

Alternatyvus ginčų sprendimas (AGS)

Kas yra AGS?

Tai būdas išspręsti ginčą nesikreipiant į teismą. Neutrali trečioji šalis – ginčų sprendimo įstaiga – padeda Jums ne teismo keliu rasti priimtiną sprendimą. Šios įstaigos yra įvairios: tarpininkai, arbitrai, ombudsmenai, taikintojai, valstybinės įstaigos ir kt. Kiekviena jų veikia skirtingai, tačiau padeda Jums ir komercinės veiklos subjektui rasti abiem pusėms priimtiną sprendimą. Tai paprasčiau, greičiau ir pigiau nei kreiptis į teismą.

AGS vartotojams

ES šalyse AGS vartojimo bylose tapo įmanomas dėka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo. Šios direktyvos tikslas užtikrinti vartotojams galimybę pasinaudoti AGS sprendžiant ginčą kilusį su verslininku įsisteigusiu bet kurioje ES valstybėje, nepriklausomai nuo vartotojo gyvenamosios vietos, nepriklausomai kokiu būdu sudaryta sutartis bei nepriklausomai nu ginčo objekto (išskyrus ginčams dėl sveikatos priežiūros paslaugų ar aukštojo mokslo). Kiekviena ES valstybė narė buvo įpareigota pateikti AGS įstaigų sąrašą, kurios turėtų kompetenciją nagrinėti vartotojų bei verslininkų  ginčus neteismine tvarka. 

AGS Lietuvoje

Kilus ginčus dėl Lietuvoje įsisteigusių verslininkų, vartotojai gali kreiptis į šias institucijas:

AGS kitose ES valstybėse

Daugiau informacijos apie AGS įstaigas kitose valstybėse galite rasti čia.  


Pateikti skundą Reikia patarimo

Lytis

Amžius

Atgal

Kaip sužinojote apie Europos vartotojų centrą?*

Atgal

Ar esate patenkinta/as Europos vartotojų centro suteiktų paslaugų kokybe?*

Atgal

Ar Jums suteikta pagalba bei patarimai padėjo Jums geriau suprasti Jūsų teises pardavėjo/paslaugos teikėjo atžvilgiu, ar tai padėjo išspręsti Jūsų problemą?*

Atgal

Ar Europos vartotojų centras į Jūsų paklausimus atsakė greitai?*

Atgal

Ar Europos vartotojų centro interneto svetaine paprasta naudoti?*

Atgal
Rezultatas