+370 5 265 0368 Konsultacijos I-V (08:00 - 12:00)

2015 m. balandžio 16 d. Europos greičio kontrolės diena – atleisk akceleratorių Europos keliuose!

2015-04-15

2015 m. balandžio 16 d. 22 Europos valstybės dalyvauja Europos greičio kontrolės dienoje. Greičio matavimo sistemos fiksuos visas transporto priemones nuo balandžio 16 d. 6 val. ryto iki balandžio 17 d. 6 val. ryto. Vairuotojų Europoje nebus gailimasi: taigi atleiskite akceleratorių ir laikykitės greičio apribojimų Europoje.

Trumpa vairavimo taisyklių Europoje apžvalga

Greičio matavimo kontrolė 22 valstybėse:

Greičio kontrolės dienoje dalyvauja 22 Europos valstybės: Airija, Belgija, Bulgarija, Estija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Kroatija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Vengrija, Vokietija, Norvegija. Prieš važiuojant į minėtas šalis ar vairuojant jose, Europos vartotojų centras Lietuvoje primena:

  • Greičio apribojimas iki 50 km/ha gyvenvietėse daugumoje ES valstybių;
  • Greitkeliuose greičio apribojimas priklauso nuo sezono, kelios dangos ir transporto priemonės tipo, bet dažniausiai ribojamas tarp 80 ir 100 km/ha;
  • Automagistralėse: išskyrus Vokietiją, kur nėra greičio apribojimo, nebent yra tai nurodantis kelio ženklas ar statybos darbų atveju, greitis ribojamas iki 120 km/ha Belgijoje ar Portugalijoje, 130 km/ha Liuksemburge, 140 km/ha Lenkijoje…            

Daugiau informacijos: http://www.europe-consommateurs.eu/fileadmin/user_upload/eu-consommateurs/excel/Car_Travel_rules_in_Europe_07092012.xls

Svarbu žinoti kertantiems sienas ar atostogaujantiems: kelių eismo taisyklių pažeidėjai daugiau neliks nebaudžiami Europos Sąjungoje!   

Jeigu balandžio 16 d. keliausite per vieną iš 22 iniciatyvoje dalyvaujančių valstybių, žinokite, kad greičio matavimo sistemos veiks nuo balandžio 16 d. 6 ryto iki balandžio 17 d. 6 ryto. Kadangi nuo 2013 m. lapkričio 7 d. vairuotojams, pažeidusiems kelių eismo taisykles kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, gali būti lengviau taikomos sankcijos: lietuvių vairuotojas viršijęs greitį kitoje ES šalyje gali būti nubaustas. Daugiau informacijos http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1174379&l=en&t=F

Pateikti skundą Reikia patarimoApklausa dėl kokybės

Apklausos modulis nėra įdiegtas.