+370 5 265 0368 Konsultacijos I-V (08:00 - 12:00)

Auga vartotojų ir verslininkų informuotumas vartotojų teisių apsaugos srityje

2016-02-09

2016 m. vasario 9 d. spaudos konferencijoje teisingumo ministras dr. Juozas Bernatonis ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius dr. Feliksas Petrauskas pristatė vartotojų ir verslininkų nuomonės tyrimo rezultatus dėl vartotojų teisių apsaugos Lietuvoje. Tyrimo metu buvo apklausti Lietuvos gyventojai ir įvairaus dydžio verslo įmonių atstovai iš 41 Lietuvos miesto ir kaimo.

Lyginant su 2008 metais, gyventojų, kuriems pakanka informacijos vartotojų teisių apsaugos klausimais, skaičius ženkliai išaugo. Tai rodo vartotojų ir verslininkų nuomonės tyrimas dėl vartotojų teisių apsaugos Lietuvoje. Jo rezultatus pristatė teisingumo ministras Juozas Bernatonis ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius dr. Feliksas Petrauskas. 

„2008 metais manančių, kad tokios informacijos pakanka, buvo 31 proc., o 2015 metais šis skaičius išaugo iki 45 proc. Išaugo ir gyventojų pasitenkinimo savo informuotumu vartotojų teisių apsaugos srityje skaičius – nuo 41 iki 45 proc.“, – sakė J. Bernatonis.

85 proc. vartotojų dėl netinkamos prekės ar paslaugos pirmiausia kreiptųsi į pardavėją, 63 proc. žino, kur reikėtų kreiptis, jei pardavėjas ar paslaugos teikėjas atsisakytų atlyginti nuostolius.

Vartotojų teisių apsaugą Lietuvoje teigiamai vertina 38 proc. vartotojų ir 52 proc. verslininkų. Vartotojų atžvilgiu, šis rezultatas yra geriausias nuo 2010 m.

„Verslininkų požiūris į vartotojų teisių apsaugą taip pat keičiasi – 2011 metais teigiamai vartotojų teisių gynimo būklę vertino vos 32 proc. verslo subjektų atstovų, o 2015 m. šis skaičius išaugo iki 52 proc.“, - pažymi J. Bernatonis. 

Daugiau kaip pusė apklaustų verslininkų (54 proc.) mano, kad yra pakankamai informuoti apie vartotojų teisių apsaugą (2011 m. – 37 proc.). Kasmet auga verslininkų pasitikėjimas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veikla, 75 proc. verslininkų Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veiklą vertina palankiai (2014 m. – 63 proc.). Auga ir asmenų, žinančių apie alternatyvų ginčų sprendimą skaičius.

Tyrimo metu buvo apklausti Lietuvos gyventojai ir įvairaus dydžio verslo įmonių atstovai iš 41 Lietuvos miesto ir kaimo.

Nuo šių metų sausio 1 d. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos sujungiamos į vieną instituciją – Vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Tokiu būdu siekiama supaprastinti ginčų sprendimo ne teisme tvarką, paspartinti vartotojų ir verslininkų konsultavimą ir skundų nagrinėjimo procesus. Sujungtų institucijų veiklos efektyvumu tiki beveik pusė apklaustų verslininkų.

Pateikti skundą Reikia patarimoApklausa dėl kokybės

Apklausos modulis nėra įdiegtas.