+Šiuo metu konsultacijų telefonas laikinai neveikia (rašykite el. paštu [email protected])
370 5 265 0368 Konsultacijos I-V (08:00 - 12:00)

Bendrosios skaitmeninės rinkos strategija. Europos Komisija sutaria dėl veiklos krypčių

2015-04-02

Komisijos_logotipas.gifEuropos Komisijos - pranešimas spaudai

Briuselis, 25 Kovo 2015

Skaitmeninė technologija neatsiejama nuo kasdienybės. Internetas teikia begalę skaitmeninių galimybių: mokytis, žiūrėti filmus, prekiauti, susisiekti su draugais ar gydytoju ir kt. Tačiau ES gyventojams ir įmonėms kasdien kyla įvairiausių kliūčių: geografinis blokavimas, neveiksmingas tarpvalstybinis siuntų paštas arba atsietos e. paslaugos. Skaitmeninės paslaugos pernelyg dažnai ribojamos nacionaline teritorija. J.-C. Junckerio pirmininkaujamos Komisijos prioritetas – pašalinti jas ir sukurti bendrąją skaitmeninę rinką: užtikrinti, kad ES bendrosios rinkos laisvės galiotų ir skaitmeninėje erdvėje, paskatinti ūkio augimą ir darbo vietų kūrimą mūsų žemyne. Komisijos narių kolegija šiandien pirmąsyk aptarė bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją, kuri turi būti paskelbta gegužės mėn., ir nustatė pagrindines sritis, į kurias koncentruosis Komisija, kad vartotojai ir įmonės pajustų realių pokyčių.

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas sakė: „Nuverskime visas sienas, kurios mums pastoja kelią internete. Žmonėms turi būti suteikta galimybė nepaisyti sienų taip pat, kaip ir realiame gyvenime. Reikia padėti novatoriškoms įmonėms plėsti veiklą visoje ES, užuot smilkus savo šalies rinkoje. Dėl to teks atkakliai kovoti, bet pradžioje reikia stipraus postūmio. Europai reikia pagaliau pasinaudoti skaitmeninės epochos vaisiais: geresnėmis paslaugomis, aktyvesniu dalyvavimu ir naujomis darbo vietomis.“

Už skaitmeninę ekonomiką atsakingas Komisijos narys Güntheris H. Oettingeris sakė: „Kol Europoje taikomi 28 skirtingi telekomunikacijų paslaugų, autorių teisių, IT saugumo ir duomenų apsaugos taisyklių rinkiniai, ji negali būti skaitmeninės revoliucijos lyderė. Mums reikia europinės rinkos, kurioje galėtų suklestėti naujo verslo modeliai, augtų startuoliai ir pramonė naudotųsi daiktų internetu. Žmonės irgi turi investuoti į savo IT įgūdžius, kad galėtų jais naudotis darbe ar laisvalaikiu.“

Šiandien vykusiose politinėse diskusijose atrinktos trys pagrindinės sritys, kurioms šios kadencijos Komisija skirs daugiausia dėmesio:

1. Vartotojų ir įmonių prieigos prie skaitmeninių prekių ir paslaugų gerinimas

 • Suderinant vartotojų ir sutarčių taisykles ir užtikrinant veiksmingesnį ir pigesnį siuntinių pristatymą bus palengvinta tarpvalstybinė e. prekyba, ypač MVĮ. Šiandien tik 15 % vartotojų apsiperka internetu kitoje ES valstybėje narėje. Nieko nuostabaus, jei pristatymo išlaidos viršija paties produkto kainą (išsamiau apie tai – informacijos suvestinėje).
 • Bus sprendžiama geografinio blokavimo problema. Pernelyg daug europiečių ir dažnai be jokio pateisinimo negali naudotis kitose ES šalyse siūlomomis internetinėmis paslaugomis arba yra nukreipiami į vietos parduotuvę, kurios kainos skiriasi. Tokia diskriminacija bendrojoje rinkoje egzistuoti negali.
 • Siekiant užtikrinti tinkamą kūrėjų ir naudotojų ar vartotojų interesų pusiausvyrą bus modernizuotosautorių teisės. Tai išplės žmonių galimybes susipažinti su kultūra ir prisidės prie kultūrų įvairovės, o kartu atvers naujų galimybių menininkams bei turinio kūrėjams ir užtikrins geresnę teisių apsaugą.
 • Siekiant suaktyvinti įmonių, ypač MVĮ, tarpvalstybinę veiklą taip pat svarbu supaprastinti PVM taisykles. MVĮ brangu ir sudėtinga laikytis kitos šalies apmokestinimo taisyklių. Apskaičiuota, kad dėl skirtingų reikalavimų susidaro 80 mlrd. EUR PVM išlaidų.

Pagrindiniai projekto rengėjai:

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas.

Už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenės reikalus atsakingas Komisijos narys Güntheris Oettingeris.

Už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ atsakinga Komisijos narė Elżbieta Bieńkowska.

Už teisingumą, vartotojus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Věra Jourová.

Už švietimą, kultūrą, jaunimą ir sportą atsakingas Komisijos narys Tiboras Navracsicsius.

Už mokslinius tyrimus, mokslą ir inovacijas atsakingas Komisijos narys Carlosas Moedasas.

Už ekonomikos ir finansų reikalus, mokesčius ir muitus atsakingas Komisijos narys Pierre’as Moscovici.

Už konkurenciją atsakinga Komisijos narė Margrethe Vestager.


2. Skaitmeniniams tinklams ir paslaugoms klestėti tinkamos aplinkos sukūrimas

 • Visos skaitmeninės paslaugos, programos ir turinys priklauso nuo sparčiojo interneto ir saugių tinklų, kurie yra naujų novatoriškų skaitmeninių paslaugų pagrindas. Kad paskatintų investuoti į infrastruktūras, Komisija persvarstys esamas telekomunikacijų ir medijų taisykles, kad jos atitiktų naujus uždavinius, ypač susijusius su naudojimo būdais (pavyzdžiui, internetas vis dažniau naudojamas ir balso skambučiams) ir įžengimu į šios srities rinką.
 • Radijo spektras – interneto veikimo sąlyga. Būtina pagerinti valstybių narių veiksmų tarpusavio koordinavimą. Diegdama naujausią 4G technologiją, Europa gerokai atsiliko, nes nebuvo galima naudotis tinkamu spektru. Nacionalinės sienos spektrui – ne kliūtis. Todėl jį valdyti reikia pagal europinį modelį, kuris leistų veikti realiai bendrai rinkai, sudarančiai sąlygas teikti paslaugas visoje Europoje.
 • Komisija svarstys, kiek klestinčiai internetinei ekonomikai svarbus interneto platformų (naršyklių, socialinių tinklų, programų parduotuvių ir kt.) populiarėjimas. Bus ieškoma būdų, kaip didinant skaidrumą sustiprinti pasitikėjimą internetu teikiamomis paslaugomis, kaip jas įtraukti į interneto vertės grandinę ir kaip padidinti neteisėto turinio šalinimo spartą.
 • Šiuo metu 72 proc. interneto naudotojų Europoje susirūpinę dėl to, kad naudodamiesi interneto paslaugomis jie turi atskleisti pernelyg daug asmens duomenų. Jų pasitikėjimas labai padidėtų, jei būtų sparčiai priimtas Duomenų apsaugos reglamentas.

Pagrindiniai projekto rengėjai:

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas.

Už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenės reikalus atsakingas Komisijos narys Güntheris Oettingeris.

Už konkurenciją atsakinga Komisijos narė Margrethe Vestager.

Už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ atsakinga Komisijos narė Elżbieta Bieńkowska.

Už teisingumą, vartotojus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Věra Jourová.

Už ekonomikos ir finansų reikalus, mokesčius ir muitus atsakingas Komisijos narys Pierre’as Moscovici.

Už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Komisijos narys Philas Hoganas.

Už regioninę politiką atsakinga Komisijos narė Corina Crețu.


3. Ilgalaikį augimo potencialą turinčios Europos skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės kūrimas

 • Vienas svarbiausių Europos ekonomikos pamatų yra pramonė: ES perdirbimo sektoriuje veikia 2 mln. įmonių ir yra 33 mln. darbo vietų. Komisija nori padėti visiems pramonės sektoriams integruoti naujas technologijas ir užtikrinti perėjimą prie pažangios pramonės sistemos („Pramonė 4.0“).
 • Europos konkurencingumui būtinas naujų technologijų sąveikumo užtikrinimas. Todėl reikia sparčiau rengti standartus.
 • Komisija taip pat nori, kad pramonė ir visuomenė maksimaliai pasinaudotų duomenų ekonomika. Kiekvieną sekundę žmonės ar mašinos sukuria didelius duomenų kiekius. Tai ir jutiklių registruojama klimato informacija, palydovų fiksuojami vaizdai, skaitmeninės nuotraukos ir vaizdo įrašai, pirkimo sandorių duomenys, GPS signalai ir aibė kitų. Dideli duomenų rinkiniai yra lobynas. Tačiau jie problemiški: neaišku, kas jų savininkas, kaip saugoti duomenis, kokie jų standartai ir pan.Norint naudotis didelių duomenų rinkinių galimybėmis, tie klausimai turi būti išspręsti.
 • Tas pats pasakytina apie sparčiai populiarėjančią debesų kompiuteriją. Prognozuojama, kad debesijoje saugomų skaitmeninių duomenų santykis išaugs nuo 20 proc. 2013 m. iki 40 proc. 2020 m. Pasidalijamieji tinklai ir ištekliai gali paskatinti augti mūsų ekonomiką. Tačiau tik nustačius jiems palankią teisinę sistemą jie išpopuliarės ir bus plačiau naudojami žmonių, įmonių, organizacijų ir valstybinių institucijų visoje Europoje.
 • Europiečiams reikia suteikti galimybę naudotis visomis sąveikiomis e. paslaugomis: nuo e. vyriausybės iki e. sveikatos. Jie turi ugdyti skaitmeninius įgūdžius, kad galėtų naudotis interneto teikiamomis priemonėmis ir pagerinti savo galimybes įsidarbinti.

Pagrindiniai projekto rengėjai:

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas.

Už skaitmeninę ekonomika ir visuomenės reikalus atsakingas Komisijos narys Güntheris Oettingeris.

Už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ atsakinga Komisijos narė Elżbieta Bieńkowska.

Už teisingumą, vartotojus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Věra Jourová.

Už sveikatą ir maisto saugą atsakingas Komisijos narys Vytenis Andriukaitis.

Už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Komisijos narė Marianne Thyssen.

Už transportą atsakinga Komisijos narė Violeta Bulc.

Už mokslinius tyrimus, mokslą ir inovacijas atsakingas Komisijos narys Carlosas Moedasas.


Tolesni veiksmai

Šiandienos diskusijoje nustatytos prioritetinės veiklos sritys, į kurias turi būti telkiamas dėmesys rengiant gegužės mėn. paskelbsimą visapusiška bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją.

Pagrindiniai faktai

Keletas Komisijos narių priklauso bendrosios skaitmeninės rinkos projekto komandai ir aktyviai dalyvauja šiame darbe. Rengdama strategiją, Komisija taip pat aktyviai palaiko ryšius su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais (žr. ataskaitą dėl kampanijos „Digital4EU“).

I priedas. Kodėl reikia skaitmeninės bendrosios rinkos? Pagrindiniai argumentai

II priedas. Skaitmeninės bendrosios rinkos projekto grupė

II priedas. Bendrosios skaitmeninės rinkos projekto komanda

P027926000102-302767.jpg

Pateikti skundą Reikia patarimoApklausa dėl kokybės

Apklausos modulis nėra įdiegtas.