+Šiuo metu konsultacijų telefonas laikinai neveikia (rašykite el. paštu [email protected])
370 5 265 0368 Konsultacijos I-V (08:00 - 12:00)

Komisija kartu su Europos vartotojų apsaugos institucijomis siekia geriau užtikrinti vartotojų teises automobilių nuomos sektoriuje

2015-07-13
Komisijos_logotipas.gif  Europos Komisijos - pranešimas spaudai

  Briuselis, 13 Liepos 2015

Šiandien penkios didžiausios automobilių nuomos bendrovės sutiko iš esmės peržiūrėti vartotojų traktavimą. Šį žingsnį paskatino bendri Europos Komisijos ir nacionalinių vykdymo užtikrinimo institucijų veiksmai. Piliečiams bus pasiūlytos aiškesnės sutarčių sąlygos dėl draudimo ir degalų bako papildymo, palankesnis žalos atlyginimas ir skaidresnės kainos. Pastaraisiais dvejais metais Europos vartotojų centrai gavo gerokai daugiau nei anksčiau skundų, susijusių su automobilių nuoma. 

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Věra Jourová pasveikino šiandienos susitarimą: „Šiais laikais labai paprasta internetu rezervuoti automobilį, išsinuomoti jį vienoje šalyje, o grąžinti – kitoje. Deja, dažnai automobilių nuomos sąlygos nėra pakankamai konkrečios ir aiškios. Vartotojai pernelyg dažnai patiria papildomų nenumatytų išlaidų. Penkios didžiausios automobilių nuomos bendrovės įsipareigojo patobulinti informavimo strategiją ir pasiūlyti vartotojams sąžiningesnes sąlygas. Mane džiugina, kad bendrovės prisiėmė šį įsipareigojimą, o nacionalinės vartotojų apsaugos institucijos atliko puikų darbą užtikrindamos, kad vartotojams būtų suteiktos palankesnės sąlygos.“

Bendrovės įsipareigojo geriau suderinti dabartinę automobilių nuomos praktiką su vartotojų apsaugos teisės aktų reikalavimais, nustatytais ES taisyklėse dėl vartotojų teisiųnesąžiningos komercinės praktikos ir nesąžiningų sąlygų.

Keletas svarbiausių numatytų patobulinimų:

 • daugiau skaidrumo rezervuojant internetu;
 • aiškesnė informacija apie visus privalomus mokesčius ir papildomas paslaugas;
 • aiškesnė informacija apie pagrindines nuomos sąlygas ir reikalavimus, įskaitant nuo kliento kortelės nuskaitomą užstatą;
 • rezervavimo etape daugiau informacijos apie galimybes įsigyti pasirenkamąjį draudimą dėl atleidimo nuo atsakomybės ir kitus draudimo produktus, įskaitant jų kainas, išimtis ir taikomą perviršį;
 • patobulinta ir skaidresnė bendrovių politika degalų atžvilgiu;
 • aiškesnė ir sąžiningesnė transporto priemonių patikra;
 • patobulinta papildomų mokesčių taikymo praktika: klientams numatyta reali galimybė užginčyti bet kokį reikalavimą dėl žalos prieš ją apmokant.

Pavyzdys. Klientas išsinuomojo automobilį ir sumokėjo 600 eurų užstatą. Nuomos laikotarpiu kažkas įbrėžė automobilį ir buvo padaryta nedidelė žala, kuri įvertinta mažiau nei 100 €. Kai klientas grąžino automobilį, buvo nuskaičiuota visa užstato suma. Nuomos agentas jam paaiškino, kad tai buvo numatyta sutarties sąlygose. Automobilių nuomos bendrovės įsipareigojo užtikrinti, kad vartotojams netektų apmokėti neproporcingai didelių išlaidų.

Bendrovės palaipsniui pradeda įgyvendinti pasiūlymus – dauguma jų turėtų būti įvykdyti iki 2015 m. pabaigos. Vartotojų apsaugos institucijos nurodė, kad liko keletas neišspręstų klausimų, kuriems reikės skirti papildomo dėmesio, visų pirma, tai:

 • vartotojų atsakomybė už žalą, kurią automobiliui padarė kiti asmenys;
 • brokerių ir tarpininkų taikoma praktika;
 • kalba, kuria turėtų būti pateiktos automobilio nuomos kitoje valstybėje narėje sąlygos;
 • į automobilių nuomos paslaugų paketą įtraukiama draudimo apsauga ir alternatyvių draudimo pasiūlymų paieška rinkoje.

Pagrindiniai faktai

Sprendimas imtis veiksmų buvo priimtas sulaukus vis daugiau vartotojų skundų, susijusių su kitoje šalyje užsisakytomis automobilių nuomos paslaugomis. Remiantis Europos vartotojų centrųduomenimis, skundų skaičius padidėjo nuo 1 050 (2012 m.) iki 1 750 (2014 m.). Nacionalinės bendradarbiaujančios vartotojų apsaugos institucijos, kurių veiklą koordinuoja JK konkurencijos ir rinkų reguliavimo tarnyba (Competition and Markets Authority), ir penkios didžiausios ES veikiančios automobilių nuomos bendrovės („Avis-Budget“, „Enterprise“, „Europcar“, „Hertz“ ir „Sixt“) pradėjo tarpusavio dialogą. ES prekybos asociacija „Leaseurope“, padėjusi į šią iniciatyvą įtraukti pramonės sektorių, taip pat sutiko toliau rengti praktines gaires, skirtas visam automobilių nuomos verslo sektoriui.

Panaši iniciatyva buvo pradėta dėl klaidinančios internetinių žaidimų papildinių rinkodaros (žr. IP/14/847) ir griežtesnio vartotojų teisių užtikrinimo kelionių svetainėse (žr. IP/14/436).

Jeigu vartotojai būtų geriau informuoti apie automobilių nuomos sektorių ir labiau juo pasitikėtų, per ateinančius dvejus metus Europoje šis sektorius papildomai išaugtų 3–4 % (žr. išorės tyrimą). 2013 m. ES buvo sudaryta daugiau nei 21 mln. atskirų nuomos sutarčių. Remiantis prekybos asociacija „Leaseurope“, dialoge dalyvaujančioms minėtoms penkioms bendrovėms tektų daugiau kaip 65 % šių nuomos sutarčių.

Šios penkios bendrovės pateikė galutinius pasiūlymus dėl reikiamų veiksmų. Tada juos įvertino nacionalinės institucijos. Šiandien Europos Komisija ir nacionalinės valdžios institucijos paskelbė šių siūlomų veiksmų vertinimą.

Daugiau informacijos:

JK konkurencijos ir rinkų reguliavimo tarnybos pranešimas spaudai

ES vartotojų politika. Įgyvendinimo užtikrinimas

Europos vartotojų centrų tinklo metinė ataskaita

Pateikti skundą Reikia patarimoApklausa dėl kokybės

Apklausos modulis nėra įdiegtas.