+370 5 265 0368 Konsultacijos I-V (08:00 - 12:00)

Svarbi informacija vartotojams, nukentėjusiems nuo Portugalijos kelionių organizatoriaus „Qualispresenca, LDA“

2017-03-08

Informuojame, kad šių metų vasario 9–10 dienomis Lisabonoje įvyko Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos suorganizuoti susitikimai su Portugalijos Ekonomikos viceministre, atsakinga už turizmo sritį, bei Arbitražo komisijos prie Portugalijos turizmo departamento garantinio fondo (toliau – Arbitražo komisija) pirmininke ir susitikimas su Europos vartotojų centro Portugalijoje atstovais dėl Lietuvos Respublikos piliečių, nukentėjusių nuo kelionių organizatoriaus „Qualispresenca, LDA“ veiklos, teisių gynimo ir žalos atlyginimo.

Portugalijos Ekonomikos viceministrė informavo, kad gautas 191 Lietuvos vartotojų prašymas, iš jų 54 prašymai yra išnagrinėti, 9 atvejais priimti sprendimai žalai atlyginti, 32 prašymai atmesti, 12 prašymų suarchyvuoti ir 1 prašymo nagrinėjimas pristabdytas. Vartotojai, įsigiję kelionių paketus per Lietuvos turizmo agentūras, prašymuose dėl patirtos žalos atlyginimo iš Portugalijos turizmo departamento Garantinio fondo turi nurodyti kelionės organizatorių "Qualispresenca, LDA" ir pateikti tai įrodančius dokumentus (sutartis). Papildomai pranešta, kad įmonei „Qualispresenca, LDA“ panaikinta kelionių organizatoriaus licencija.

Arbitražo komisijos pirmininkė susitikimo metu pažymėjo, kad prašymai, kuriuose vartotojai yra atstovaujami Portugalijoje neregistruoto advokato, bus atmetami. Susitikime dalyvavę Lietuvos atstovai atkreipė dėmesį, kad vartotojai yra silpnoji sandorių pusė ir vartotojams samdyti Portugalijoje veikiančius advokatus būtų pernelyg didelė finansinė našta. Arbitražo komisijos pirmininkė papildomai akcentavo, kad Arbitražo komisija turi būti garantuota, jog pateikiami dokumentai yra tikri, taigi vertimai privalo turėti notarinius patvirtinimus arba būti patvirtinti Portugalijoje registruotų vertimų namų, taip pat turi būti aiškus priežastinis ryšys tarp vartotojo patirtos žalos ir Portugalijos kelionių organizatorius „Qualispresenca, LDA“ sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, t. y. itin svarbu pateikti visus tai įrodančius dokumentus (banko pavedimus, kelionės programas ir pan.).

Arbitražo komisijos pirmininkė paaiškino, kad maksimalus Arbitražo komisijos prašymų nagrinėjimo laikotarpis yra 1 metai nuo prašymo gavimo. Šis procesas vidutiniškai užtrunka iki 4 mėnesių, tačiau 2016 m. bankrutavo viena Portugalijos turizmo agentūra, todėl yra labai padidėjęs prašymų kiekis ir Arbitražo komisijos nagrinėjimo procedūros užtrunka ilgiau nei įprastai.

Susitikimo metu sutarta, kad vartotojams bus suteikti lankstesni terminai dokumentų pateikimui, taip pat bus suteikta galimybė pateikti prašymą, kad būtų pakeisti/papildyti jau pateikti dokumentai arba pateiktas naujas prašymas su pagrindžiančiais dokumentais. Tai taikoma ir tais atvejais, kai Arbitražo komisija priėmė sprendimą suarchyvuoti vartotojo prašymą. Tačiau Arbitražo komisijos pirmininkė pažymėjo, kad tais atvejais, kai vartotojų prašymai yra atmetami, kaip neturintys teisinio pagrindo, vienintelis būdas siekti išmokos iš Portugalijos turizmo departamento Garantinio fondo yra kreipimasis į Portugalijos administracinį teismą. 

Pateikti skundą Reikia patarimoApklausa dėl kokybės