+Šiuo metu konsultacijų telefonas laikinai neveikia (rašykite el. paštu [email protected])
370 5 265 0368 Konsultacijos I-V (08:00 - 12:00)

Viešosios konsultacijos dėl skaitmeninio turinio ir materialiųjų vertybių internetinio pirkimo sutarties taisyklių

2015-08-28

Vartotojai ir įmonės vis dažniau naudojasi internetu pramogoms, kasdieninio gyvenimo reikmėms ir pirkti produktams. 2014 m. internetu pirko 50 % ES vartotojų, t. y. nuo 2007 m., kai jų buvo 30 %, jų skaičius išaugo. 2013 m. 28 ES šalyse prekes ir paslaugas internetu pirko 38 % įmonių.

Tačiau visas tarpvalstybinės e. prekybos Europos Sąjungoje potencialas dar toli gražu neišnaudotas. 2014 m. tik 18 % vartotojų, kurie naudojosi internetu asmeniniais tikslais, pirko internetu iš kitos ES šalies, o 55 % – savo šalyje. Tik 12 % visų ES mažmenininkų parduoda internetu vartotojams kitose ES šalyse, o daugiau kaip trečdalis (37 %) parduoda savo šalyje. Yra keletas priežasčių, kodėl ES vis dar neišnaudojamas visas bendrosios skaitmeninės rinkos potencialas.

ES bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje, kurią Komisija priėmė 2015 m. gegužės 6 d.,  laikomasi holistinio požiūrio, apimančio svarbiausias kliūtis, šiuo metu trukdančias  tarpvalstybinei e. prekybai. Viena iš pagrindinių problemų, kurios nurodytos kaip trukdančios verslui ir vartotojams visapusiškai pasinaudoti bendrąja skaitmenine rinka, yra skirtingos sutarčių taisyklės, kurios taikomos prekiaujant kitose ES šalyse.

Šių viešų konsultacijų tikslas – sužinoti suinteresuotųjų šalių nuomones apie galimus tolesnius veiksmus šalinant sutarčių teisės kliūtis, susijusias su skaitmeninio turinio ir materialiųjų vertybių įsigijimu internetu. Jomis nesiekiama spręsti su autorių teisėmis susijusių problemų, nes šiuo klausimu bus imamasi atskirų veiksmų.

Daugiau informacijos ir klausimyną rasite http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contract/opinion/150609_lt.htm

Pateikti skundą Reikia patarimoApklausa dėl kokybės

Apklausos modulis nėra įdiegtas.