+370 5 265 0368 Konsultacijos I-V (08:00 - 12:00)
KITA

Europos ieškiniai dėl nedidelių sumų


2009 m. sausio 1 d. įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2007 nustatantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą (toliau – Reglamentas), jis taikomas visose ES valstybėse narėse, išskyrus Daniją. Reglamentas buvo priimtas siekiant supaprastinti ir pagreitinti ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimą tarpvalstybinio pobūdžio bylose. Teismų sprendimai pripažįstami ir vykdomi kitoje valstybėje narėje. Ši procedūra – alternatyva valstybių narių įstatymuose numatytoms procedūroms.

Ką atsiminti vartotojui norinčiam pasinaudoti procedūra Lietuvos teisme?

  • Procedūra taikoma tarpvalstybinėms byloms;
  • Procedūra netaikoma bylose: dėl fizinių asmenų statuso arba teisnumo ir veiksnumo; dėl turtinių teisių, atsirandančių iš santuokinių ryšių, išlaikymo prievolių, testamentų ir paveldėjimo; dėl bankroto, nemokių bendrovių ar kitų juridinių asmenų likvidavimo procesų, dėl socialinio draudimo, dėl arbitražo, dėl darbo tesiės, dėl nekilnojamo turto nuomos, išskyrus bylas dėl piniginių reikalavimų, dėl privataus gyvenimo ir asmeninių teisių pažeidimų, įskaitant šmeižtą.
  • Ieškinio suma neviršija 5000 eurų, neskaičiuojant palūkanų, išlaidų ir sąnaudų.Bylas tam tikrais atvejais nagrinėja apylinkės teismai pagal ieškovo gyvenamąją vietą. Išskyrus, kai problema kilo dėl vežimo sutarties. Lietuvos Respublikos teismų kontaktai čia
  • Ieškiniai apmokami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyto dydžio žyminiu mokesčiu - 3 procentai nuo ieškinio sumos, bet ne mažiau kaip dvidešimt eurų. 
  • Nuo žyminio mokesčio atleidžiami vartotojai – bylose dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo.
  • Kad pradėtų procedūrą, ieškovas turi pateikti teismui prašymą, užpildydamas standartinę ieškinio formą ir pridėti reikalavimą pagrindžiančius dokumentus. 
  • Ieškinys bei papildomi dokumentai teismui turi būti pateikti teisme vartojama kalba.
  • Pralaimėjusi bylą šalis padengia bylinėjimosi išlaidas. Teisinio atstovo/advokato dalyvavimas neprivalomas. 
  • Teismų sprendimai, priimti pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, gali būti skundžiami apeliacine tvarka.

Reglamentas lietuvių kalba 

Reglamento pakeitimai nuo 2017 m. liepos 14 d. 

Ieškinio forma (lietuvių kalba)

Naudotojo vadovas kaip taikyti Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūrą (be pakeitimų)

Praktinis vadovas kaip taikyti nagrinėjimo procedūrą (be pakeitimų)Susijusios naujienos


Vilniaus universitetas kviečia dalyvauti apklausoje apie Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūrą
Vilniaus universitetas kviečia dalyvauti apklausoje apie Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūrą.

Europos vartotojų centras dalinasi Vilniaus universiteto informacija apie vykdomas apklausas dėl Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūros.
Skaityti
Vartotojai galės pasinaudoti Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūra ieškiniams iki 5 000 eurų
Nuo 2017 m. liepos 14 d. teisminių ieškinių, pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūra, maksimali suma padidinta nuo 2 000 iki 5 000 eurų!
Skaityti
1
Pateikti skundąReikia patarimo Apklausa dėl kokybės

Apklausos modulis nėra įdiegtas.