Bagažas


Vėluoja/dingo bagažas

  • Oro uoste užpildykite specialios formos dokumentą dėl dingusio bagažo („Property Irregularity Report“) ir pasilikite sau kopiją;
  • Išsaugokite įlaipinimo kortelę ir bagažo etiketes;
  • Paprašykite bagažo skyriaus kontaktinių duomenų ir pasitikslinkite, ar yra kokia nors bagažo sekimo sistema, kad galėtumėte patikrinti savo bagažo statusą internetu;
  • Išsaugokite visus būtiniausių reikmenų, kuriuos teko įsigyti dėl bagažo vėlavimo, pirkimo dokumentus;
  • Pateikite raštišką pretenziją aviakompanijai.

Daugiau informacijos:

Jei dėl bagažo vėlavimo patyrėte žalą (turėjote įsigyti būtiniausių reikmenų), raštišką pretenziją oro vežėjui turite pateikti ne vėliau kaip per 21 d. nuo bagažo gavimo dienos. Nepamirškite išsaugoti pretenzijos kopijos ir pridėti reikiamų dokumentų, pvz.: bagažo etikečių kopijas, PIR („Property Irregularity Report“) , užsakymo patvirtinimą ir čekius.

Jei bagažas neatsiranda per 21 d., jis pripažįstamas dingusiu, nebent aviakompanija anksčiau pripažįsta bagažą dingusiu. Aviakompanijos atsakomybės ribos dėl bagažo vėlavimo ar dingimo neviršija 1131 specialiųjų skolinimosi teisių (apie 1320 eurų). Aviakompanijai atsisakius patenkinti reikalavimą, remiantis Monrealio konvencija, keleivis turi teisę per 2 metus kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo.

Perskaitykite vežimo sutarties sąlygas, kadangi kiekviena aviakompanija pati nusistato vežamo bagažo reikalavimus, tokius kaip didžiausius salone leistino vežtis bagažo matmenis ir svorį bei nemokamai leidžiamo vežti registruoto bagažo vienetų skaičių ir svorį. Taip pat yra nustatomi registruotame bagaže draudžiamų ir salone vežti draudžiamų daiktų sąrašai.

Sugadintas bagažas?

  • Atsiimant registruotą bagažą atidžiai jį apžiūrėkite, ir jeigu apgadintas, oro uoste užpildykite specialios formos dokumentą dėl bagažo („Property Irregularity Report“) ir pasilikite sau kopiją.
  • Išsaugokite įlaipinimo kortelę, bagažo etiketes ir PIR kopiją. Surinkite informaciją apie sugadinimą, pvz.: padarykite nuotraukas, nepriklausomo eksperto patvirtinimą, kad lagaminas sugadintas nepataisomai ar apytikslę taisymo kainą. Sugadintų ar sunaikintų daiktų pirkimo dokumentai taip pat būtų naudingi.
  • Pateikite rašytinę pretenziją aviakompanijai dėl kompensacijos.

Daugiau informacijos:

Pagal Monrealio konvenciją rašytinę pretenziją dėl kompensacijos aviakompanijai dėl bagažo sugadinimo turite pateikti per 7 dienas nuo sugadinto bagažo gavimo dienos. Nepamirškite išsaugoti pretenzijos kopijos ir pridėti reikiamų dokumentų, pvz.: bagažo etikečių kopijas, PIR („Property Irregularity Report“), užsakymo patvirtinimą ir čekius. Pagal Monrealio konvenciją, aviakompanijos atsakomybės ribos dėl bagažo sugadinimo ar neviršija 1131 specialiųjų skolinimosi teisių (apie 1320 eurų).

Daugiau informacijos apie keleivių teises vėluojant, dingus ar gavus sugadintą bagažą, galite rasti Monrealio konvencijoje čia.

Pateikti skundą Reikia patarimo

Lytis

Amžius

Atgal

Kaip sužinojote apie Europos vartotojų centrą?*

Atgal

Ar esate patenkinta/as Europos vartotojų centro suteiktų paslaugų kokybe?*

Atgal

Ar Jums suteikta pagalba bei patarimai padėjo Jums geriau suprasti Jūsų teises pardavėjo/paslaugos teikėjo atžvilgiu, ar tai padėjo išspręsti Jūsų problemą?*

Atgal

Ar Europos vartotojų centras į Jūsų paklausimus atsakė greitai?*

Atgal

Ar Europos vartotojų centro interneto svetaine paprasta naudoti?*

Atgal
Rezultatas