Prekių ir paslaugų pirkimas

28 vasario, 2024

Ką reikia žinoti perkant prekę ar paslaugą parduotuvėje?

Pagrindinės Jūsų teisės:

Jūsų teisė gauti informaciją

 • apie prekės ar paslaugos savybes;
 • duomenis apie pardavėją – vardą, pavardę ar pavadinimą;
 • buveinės adresą;
 • kontaktinius duomenis (telefono numerius, elektroninio pašto adresą ir pan.);
 • bendrą prekių ar paslaugų kainą, į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai;
 • apmokėjimą, pristatymą;
 • sutarties vyk­dymo tvarką, prekių pristatymo ar paslaugų suteikimo terminą;
 • teisę atsisakyti sutarties;
 • prekės garantinio aptarnavimo sąlygas;
 • galimybę pateikti skundą ar reikalauti žalos atlyginimo ne teismo tvarka ir pasi­naudojimo ja sąlygas.

Prekių grąžinimas, pakeitimas, pataisymas ar pinigų grąžinimas

Europos Sąjungoje, išskyrus Lietuvą, kokybiškos prekės negrąžinamos, išskyrus tuos atvejus kai tokią galimybę pardavėjas numato vidaus taisyklėse. Daugiau informacijos apie kokybiškų prekių grąžinimą kitose ES šalyse galite rasti čia.

Lietuvoje pirkėjas per 14 dienų turi teisę grąžinti kokybišką prekę pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus.

Jeigu Jūs įsigijote nekokybišką prekę ar paslaugą Europos Sąjungoje Jūs turite teisę reikalauti:

 1. kad nekokybiška prekė būtų pataisyta arba pakeista per protingą terminą;
 2. kad būtų sumažinta prekės kaina arba sugrąžinti už prekę sumokėti pinigai.

Lietuvoje įsigijęs netinkamos kokybės prekę vartotojas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti netinkamos kokybės prekę pakeisti tinkamos kokybes preke arba atitinkamai sumažinti prekės kainą, per protingą  terminą  neatlygintinai pašalinti  daikto trūkumus ar atlyginti vartotojo išlaidas prekės trūkumams pašalinti, jeigu to neatliko pardavėjas. Vartotojas taip pat turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

Visoje Europos Sąjungoje įsigytai prekei galioja 2 metų teisinė garantija. Kai kuriose valstybėse ši garantija yra ilgesnė: Švedijoje – 3 metai, Airijoje – 6 metai, Jungtinėje Karalystėje – 6 metai, Škotijoje – 5 metai ir t.t. Daugiau informacijos galite ECC-Net jungtiniame projekte „Commercial warranties 2014”.

Kokius dokumentus pirkėjas turi pateikti pardavėjui, norėdamas pakeisti ar grąžinti prekę?

Norėdamas pakeisti ar grąžinti prekę, pirkėjas pardavėjui pateikia rašytinį prašymą, kuriame nurodo priežastį (prekės trūkumą ar kt. priežastį)  ir  vieną pasirinktą reikalavimą. Prie prašymo pridedamas kasos aparato kvitas ar pirkimo-pardavimo kvitas, arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas ir garantinis dokumentas (jeigu parduotai prekei nustatytas  kokybės garantijos terminas).

Kur prekės keičiamos ar grąžinamos?

Prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, vartotojui patogioje vietoje.

Kur kreiptis pagalbos?

Vartotojas, manantis, kad jo teisės pažeistos, turi raštu kreiptis į pardavėją ir nurodyti savo reikalavimus. Jeigu vartotojas per protingą terminą negauna pardavėjo atsakymo arba jį gavęs mano, kad jo teisės buvo pažeistos, turi teisę kreiptis į vartotojų teises ginančias institucijas.

Jeigu vartotojas prekes ar paslaugas įsigijo iš kitoje Eu­ropos Sąjungos valstybėje narėje ar Islandijoje ir Norvegijoje veikiančio pardavėjo ar paslaugos teikėjo, dėl pažeistų teisių gynimo gali kreiptis į savo gyvenamosios valstybės Europos vartotojų centrą.

Jei Lietuvos vartotojas įsigijo prekes ar  paslaugas iš Lietuvoje veikiančio pardavėjo ar paslaugos teikėjo, dėl pažeistų teisių gynimo gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.