Vėluojantis, prarastas, sugadintas bagažas

15 balandžio, 2024

Prarastas ar skrydžio metu sugadintas bagažas gali visiškai sujaukti planus, sukelti didelių nuostolių. Tokiu atveju, kai šios problemos nutinka tuo metu, kai jūsų bagažas yra aviakompanijos atsakomybėje, jums gali priklausyti kompensacija už prarastą bagažą bei už su tuo susijusias, papildomai patirtas išlaidas. Jeigu žinosite savo teises, galėsite geriau apsisaugoti nuo neteisybės bei gauti tai, kas jums priklauso. Tai užtikrina kone visame pasaulyje, o taip pat ir ES galiojanti Monrealio konvencija.

Vėluoja/dingo bagažas

 • Oro uoste užpildykite specialios formos dokumentą dėl dingusio bagažo („Property Irregularity Report“) ir pasilikite sau kopiją;
 • Išsaugokite įlaipinimo kortelę ir bagažo etiketes;
 • Paprašykite bagažo skyriaus kontaktinių duomenų ir pasitikslinkite, ar yra kokia nors bagažo sekimo sistema, kad galėtumėte patikrinti savo bagažo statusą internetu;
 • Išsaugokite visus būtiniausių reikmenų, kuriuos teko įsigyti dėl bagažo vėlavimo, pirkimo dokumentus;
 • Pateikite raštišką pretenziją aviakompanijai.

Daugiau informacijos:

Jei dėl bagažo vėlavimo patyrėte žalą (turėjote įsigyti būtiniausių reikmenų), raštišką pretenziją oro vežėjui turite pateikti ne vėliau kaip per 21 d. nuo bagažo gavimo dienos. Nepamirškite išsaugoti pretenzijos kopijos ir pridėti reikiamų dokumentų, pvz.: bagažo etikečių kopijas, PIR („Property Irregularity Report“) , užsakymo patvirtinimą ir čekius.

Jei bagažas neatsiranda per 21 d., jis pripažįstamas dingusiu, nebent aviakompanija anksčiau pripažįsta bagažą dingusiu. Aviakompanijos atsakomybės ribos dėl bagažo vėlavimo ar dingimo neviršija 1131 specialiųjų skolinimosi teisių (apie 1320 eurų). Aviakompanijai atsisakius patenkinti reikalavimą, remiantis Monrealio konvencija, keleivis turi teisę per 2 metus kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo.

Perskaitykite vežimo sutarties sąlygas, kadangi kiekviena aviakompanija pati nusistato vežamo bagažo reikalavimus, tokius kaip didžiausius salone leistino vežtis bagažo matmenis ir svorį bei nemokamai leidžiamo vežti registruoto bagažo vienetų skaičių ir svorį. Taip pat yra nustatomi registruotame bagaže draudžiamų ir salone vežti draudžiamų daiktų sąrašai.

Sugadintas bagažas?

 • Atsiimant registruotą bagažą atidžiai jį apžiūrėkite, ir jeigu apgadintas, oro uoste užpildykite specialios formos dokumentą dėl bagažo („Property Irregularity Report“) ir pasilikite sau kopiją.
 • Išsaugokite įlaipinimo kortelę, bagažo etiketes ir PIR kopiją. Surinkite informaciją apie sugadinimą, pvz.: padarykite nuotraukas, nepriklausomo eksperto patvirtinimą, kad lagaminas sugadintas nepataisomai ar apytikslę taisymo kainą. Sugadintų ar sunaikintų daiktų pirkimo dokumentai taip pat būtų naudingi.
 • Pateikite rašytinę pretenziją aviakompanijai dėl kompensacijos.

Daugiau informacijos:

Pagal Monrealio konvenciją rašytinę pretenziją dėl kompensacijos aviakompanijai dėl bagažo sugadinimo turite pateikti per 7 dienas nuo sugadinto bagažo gavimo dienos. Nepamirškite išsaugoti pretenzijos kopijos ir pridėti reikiamų dokumentų, pvz.: bagažo etikečių kopijas, PIR („Property Irregularity Report“), užsakymo patvirtinimą ir čekius. Pagal Monrealio konvenciją, aviakompanijos atsakomybės ribos dėl bagažo sugadinimo ar neviršija 1131 specialiųjų skolinimosi teisių (apie 1320 eurų).

Daugiau informacijos apie keleivių teises vėluojant, dingus ar gavus sugadintą bagažą, galite rasti Monrealio konvencijoje čia.

 1. Jeigu neatvyko bagažas, turite kuo greičiau kreiptis į atsakingas oro uosto tarnybas bei užpildyti specialų dokumentą. Na, o jei gavote sugadintą bagažą, visada padarykite nuotraukas ir/ar vaizdo įrašus, kurie padėtų sprendžiant ginčą. Pravartu pasidaryti nuotraukas ir prieš atiduodant bagažą išvykimo oro uoste, kad ginčo atveju įrodinėjimas, kad kompensacija jums priklauso, būtų lengvesnis. Už bagažą, kuris buvo pamestas ar sugadintas dėl aviakompanijos kaltės, turi būti kompensuojama. Štai, ką daryti tokiu atveju: Jokiu būdu nedelskite ir neišvykite iš oro uosto, kuo skubiau imkitės veiksmų.
 2. Oro uoste raskite bendrą arba aviakompanijos, su kuria skridote, specialų bagažo skyrių. Ten praneškite, kad „negavau bagažo“ arba, kad jus pasiekė sugadintas bagažas.
 3. Užpildykite visus reikalingus dokumentus, pateikite ten dirbantiems atstovams reikalingą informaciją.
Reikia suprasti, kad kompensacijos gavimo ir pačio skundo nagrinėjimo tvarka labai skiriasi priklausomai nuo to ar tai yra pamestas, ar apgadintas lagaminas. Jūsų bagažas dažniausiai laikomas pamestu tuo atveju, jeigu aviakompanija jo neranda praėjus 21 dienai nuo tos datos, kai atvykote į oro uostą. Nors oro vežėjas gali pripažinti, kad negautas bagažas dingo ir anksčiau, tačiau bet kokiu atveju tada galima kreiptis dėl kompensacijos (iki ~1320 €), priklausomai nuo to, kokia buvo dingusiame lagamine buvusių daiktų vertė. Kompensacijas, lygias padarytai žaliai, bet ne daugiau nei 1320 €, išmoka ir pigių skrydžių bendrovės. Jeigu tai nėra dingęs lėktuvo bagažas, o padaryti pažeidimai bagažui – padarykite nuotraukas ir/ar vaizdo įrašus, oro uoste užpildykite specialų dokumentą bei kreipkitės su prašymu dėl kompensacijos į oro vežėją.
Tiek bagažo pažeidimo, tiek pametimo atveju suteikiama kompensacija yra nustatyta Monrealio konvencijoje. Ji yra lygi 1131 skolinimosi teisių vienetams arba maždaug 1320 €. Jei žala yra vertinama mažesne nei 1320 €, turėsite teisę gauti tik tos žalos atlyginimą. Na, o jei jūsų žala yra didesnė nei 1320 €, turėsite teisę tik į šią, maksimalią sumą. Jeigu jūsų bagažas yra didesnės vertės, verta pagalvoti apie papildomą draudimą. Primename, kad jeigu vėluoja bagažas ne į namų valstybę, tai galite įsigyti būtiniausius reikmenis (nėra konkretaus sąrašo). Išsaugokite pirkimo įrodymus ir kreipkitės į oro vežėją, kad kompensuotų.
Jei bendrovė atsisako sumokėti kompensaciją už prarastą ar sugadintą bagažą, jūs turite žinoti savo teises, numatytas tiek Monrealio konvencijoje, tiek ES teisės aktuose. Visada būkite aktyvūs bei imkitės veiksmų. Pirmasis žingsnis – kreiptis į Europos vartotojų centrą dėl patarimo, konsultacijos ir pagalbos. Jeigu oro vežėjas nenori mokėti kompensacijos ar jūs nesutinkate su kompensacijos dydžiu, remiantis Monrealio konvencija turite teisę per 2 metus kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo.